Site-ul nostru foloseste cookie-uri pentru a-ti afisa continut personalizat. Tot cookie-uri foloseste si serviciul de monitorizare statistica de trafic in site, serviciu oferit de Google. De asemenea, folosim cookie-uri gestionate de Google, Facebook si DoubleClick pentru a-ti afisa mesaje publicitare pe alte site-uri, dupa ce l-ai vizitat pe al nostru.

Te rugam sa citesti politica noastra si sa iti exprimi preferintele legate de cookie-uri.Pentru orice vrei să ne transmiți, de bine sau de mai puțin bine, lasă-ne un mesaj și revenim rapid cu un răspuns.Informare privind prelucrarea datelor personale colectate prin acest formular


Identitatea operatorului de date
Datele completate in acest formular sunt prelucrate de compania S.C. Albalact S.A., cu sediul in DN 1, Km 392+600, comuna GALDA DE JOS, sat OIEJDEA, cod 517293, jude?ul ALBA, ROMIA, Telefon: 0372.609.306, e-mail: office@albalact.ro, in calitate de Operator, prin Imputernicit: S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9a, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/12388/1998, avand cod de inregistrare fiscala RO 11295365

Scopul prelucrarii
Datele colectate de acest site sunt prelucrate in scopul gestionarii si oferirii de raspunsuri la solicitari, intrebari sau sesizari legate de activitatea comerciala a operatorului, exprimate de persoanele vizate, prin intermediul site-ului.

Temeiul juridic
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate, reglementat de articolului 6 alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protectia datelor (GDPR) – consimtamantul persoanei vizate.

Datele prelucrate
Datele colectate in formularul de contact al site-ului sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, mesajul persoanei vizate

Perioada prelucrarii
Datele colectate in formularul de contact vor fi stocate pentru o durata de maxim 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.
Datele colectate in scop de recrutare sunt prelucrate pentru o perioada de maxim 3 ani de la data colectarii.

Modul de prelucrare
Datele prelucrate in vederea solutionarii solicitarilor si propunerilor inregistrate in formularul de contact, sunt stocate si interogate de catre angajatii desemnati pentru solutionarea solicitarii, in functie de tipul acesteia. Nu se fac prelucrari de tip profiling.

Confidentialitate
Datele colectate nu vor fi utilizate in niciun alt scop, nu vor fi dezvaluite catre terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale
In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Poti oricand sa retragi consimtamantul de prelucrare. Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor dvs, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor
Pentru orice solicitare legata de datele tale personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, poti contacta Operatorul printr-un e-mail trimis la adresa: office@albalact.ro


scrollCâmpurile marcate cu * sunt obligatorii
Dacă nu suntem încă prieteni pe Facebook, e timpul!